Knus problemet 
før det knuser dig 
Vælg konflikt – 
se film og træf 
dit valg
Et par gode råd til bedre konfliktløsning i klasseværelset
Materiale til 
lærere og elever
Lykkebo Skole - med finansiering 
fra Trygfonden og Ministeriet for 
Børn og Undervisning
Problemknusergrafik